Gemeente Alkmaar roept sportaanbieders op projecten in te dienen voor Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar

Gepubliceerd op: 20 juni 21

In Alkmaar gaat in juli 2021 de tweede ronde van het Maatschappelijk Sportakkoord Alkmaar van start. Sportaanbieders die een bijdrage willen leveren aan de lokale invulling van het sportakkoord kunnen hun aanvraag tot 15 juni inleveren. Zij horen dan medio juli of hun project is toegekend.

In 2020 is in het Alkmaar het Nationale Sportakkoord vertaald naar het Maatschappelijke Lokale Sportakkoord. Dit lokale Sportakkoord heeft als doel dat iedereen, écht iedereen, plezier in sport kan hebben. Nu en in de toekomst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving. Een leven lang. Als sporter, vrijwilliger of toeschouwer. Vanuit de Rijksoverheid ontvangt gemeente Alkmaar hiervoor jaarlijks een bijdrage.

Hoewel de uitvoering van de eerste ronde van het lokale maatschappelijk sportakkoord nog in volle gang is, gaat de aanvraagprocedure van de tweede ronde 2021-2022 al van start. Een aantal van de succesvolle projecten uit 2020-2021 zal worden gecontinueerd, maar ook andere sportaanbieders kunnen een aanvraag indienen. De projecten dienen aan te sluiten bij één of meerdere ambities van het Nationaal Sportakkoord. Ook dient er sprake te zijn van een samenwerking, mag het project nog niet gestart zijn en moet dit in 2021-2022 worden uitgevoerd en afgerond. Zowel kleine als grote projecten kunnen worden ingediend, waarbij de gevormde kerngroep tot een verdeling zal komen waarin een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van ambities en doelgroepen wordt nagestreefd.

Wie nog even wil overleggen of op zoek is naar samenwerkingspartners, kan contact opnemen met de lokale coördinator van het sportakkoord Nikita Rutte, via n.rutte@alkmaarsport.nl of 06-43040990.