Header klein

Coronacrisis

Impact COVID-19 op sport in Alkmaar

Op deze pagina hebben wij voor u alle informatie over sporten in Alkmaar voor u op een rijtje gezet. De laatste update: 25 september 2021

De gemeente Alkmaar stelt veiligheid en eigen verantwoordelijkheid voorop en volgt hierbij de Corona regelgeving, de richtlijnen van de Rijksoverheid en het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de sport specifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld.

De gemeente Alkmaar verwacht van alle beheerders van de sportaccommodaties, de sportverenigingen en sportaanbieders dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven.

Spelregels voor sport in het kort

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.  
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

Bij professionele wedstrijden is publiek toegestaan. Met coronatoegangsbewijzen voor evenementen is 100% van het aantal toegestane bezoekers mogelijk.

Een coronatoegangsbewijs is nodig bij:

 • professionele sportwedstrijden en bij topcompetities;
 • sportevenement in een afgeschermde locatie met toegangscontrole;
 • sportevenement deels in de buitenlucht, zoals een marathon.

Géén coronatoegangsbewijs nodig bij:

 • publiek bij amateurwedstrijden;
 • sportbeoefening zoals in sportscholen, zwembaden of tijdens een hockeywedstrijd.

Let op: bij sportevenementen deels in de buitenlucht bepaalt het lokale bestuur waar wel en geen coronatoegangsbewijsverplichting is voor het publiek. Bijvoorbeeld:

 • wél een coronatoegangsbewijs bij het publiekspaviljoen bij de start-finish;
 • géén coronatoegangsbewijs voor publiek langs de route.

Voor sporttoernooien geldt dat:

 • als er sprake is van “aankleding” met bijvoorbeeld entertainment of het aanbieden van eten en drinken, deze toernooien het karakter van een evenement krijgen en dus moeten voldoen aan de regels voor evenementen. In die gevallen is onder andere een CTB verplicht;
 • als een toernooi alleen bestaat uit sportbeoefening (meerdere wedstrijden tegen meerdere teams), zonder verdere aankleding zoals entertainment of het aanbieden van eten en drinken, dan is er geen CTB verplichting.

Regels voor de sportkantine/horeca

Voor eet- en drinkgelegenheden bij sportaccommodaties geldt dat een coronatoegangsbewijs:

 • noodzakelijk is wanneer men het afgehaalde of bestelde eten en drinken nuttigt in de afgescheiden horeca-functie.
 • niet noodzakelijk is wanneer bij het afhalen in deze gelegenheden het eten en drinken in of bij de sportaccommodatie genuttigd worden buiten de afgescheiden horeca-functie.

Bij locaties met gemengd gebruik (zoals een sportkantine), kan de horeca-functie afgescheiden worden van de rest van de locatie. Dan hoeft alleen bij toegang tot de horeca-functie een coronatoegangsbewijs gevraagd te worden.

 • Hier moet sprake zijn van een gecontroleerde in- en uitstroom.
 • De ondernemer moet ervoor zorgen dat men alleen toegang krijgt tot de eet-en drinkgelegenheid als het coronatoegangsbewijs is gecontroleerd
 • Indien afscheiding gewenst is, mag de ondernemer zelf bepalen op welke wijze dit gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden (en overige voorwaarden inzet coronatoegangsbewijs) wordt voldaan.  

Onderscheid bij eet- en drink gelegenheden tussen de normale functie en afhaalfunctie

 • Om toegang te krijgen tot de horeca is het coronatoegangsbewijs verplicht. Deze verplichting geldt voor de gehele horecagelegenheid, met uitzondering van terrassen.
 • Een uitzondering op de coronatoegangsbewijs plicht geldt wanneer er uitsluitend sprake is van een afhaalfunctie. Dit betekent dat de normale horecafunctie gescheiden moet zijn van de afhaalfunctie.
 • De ondernemer mag zelf bepalen op welke wijze de afscheiding gebeurt, zolang aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan.

Wat blijft:

Het blijft belangrijk dat er zoveel mogelijk voor en na het sporten door en tot deelnemers ouder dan 12 jaar anderhalve meter afstand wordt gehouden. Het blijft belangrijk dat hygiënevoorschriften van het RIVM worden nageleefd. Daarnaast moet worden voldaan aan de richtlijnen dat u thuisblijft als u ziek of verkouden bent of als iemand uit uw huishouden positief op het coronavirus is getest. U dient zich te houden aan de wet en de richtlijnen uit de protocollen van NOC*NSF en de door uw aangesloten bond/Nl Actief.

Handige documenten

Ondersteuning

Indien vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner van Alkmaar Sport, via s.wunderink@alkmaarsport.nl

Ten slotte

Mochten er de komende tijd nieuwe maatregelen of richtlijnen bekend worden, dan wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld via deze pagina.