Contact   |   Volg ons TwitterFacebookYoutubeInstagramLinkedIn
Volg ons TwitterFacebookYoutubeInstagramLinkedIn
Datum: 11 mei 2020

Buiten sporten in Alkmaar

Voor sportverenigingen/sportaanbieders is het vanaf 11 mei het volgende mogelijk:

 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen onder begeleiding buiten samen sporten, bewegen en activiteiten volgen.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand ertussen.
 • Buiten sporten in groepen is voor alle leeftijden toegestaan met ingang van 11 mei, als er 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden. Geen wedstrijden, geen gezamenlijke kleedkamers of douches.
 • Zwemmen is toegestaan voor alle leeftijden, met inachtneming van de geldige regels en protocollen die momenteel gelden voor de zwembaden.

De verruimde mogelijkheden zijn opgenomen in de nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Noord Holland Noord en het actuele Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF

Op welke manier wordt het sporten in Alkmaar toegestaan?
De organisator en begeleider van de sportactiviteiten heeft zelf de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten en het handhaven van de richtlijnen uit de noodverordening en die van RIVM en het Protocol van NOC*NSF (en eventueel uw eigen sportbond).

Lever uw sport-/jeugdplan in!

Wilt u als vereniging weer met de jeugd t/m 18 jaar gaan buitensporten, dan dient u de volgende stappen te volgen:

 • Maak een plan. Baseer dit plan op het protocol van NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportprotocol) en de richtlijnen en adviezen van uw eigen bond. Pas dit aan naar de lokale situatie.
 • Lever het plan in bij de gemeente Alkmaar, dit kan via vakgroepsport@alkmaar.nl.
 • De gemeente controleert het plan en neemt contact met u op. Na goedkeuring kunt u beginnen met het uitvoeren van het plan.
 • Vervolgens neemt de sportregisseur die actief is in uw wijk snel contact met u op. Loopt alles goed of heeft u nog vragen?
 • Voor binnensport verenigingen geldt; Kom in uw plan met een voorstel voor een plek in de openbare ruimte waar u uw sport wilt beoefenen. Deze locatie wordt bij goedkeuring van het plan voorwaardelijk toegezegd. De sportregisseur zal contact met u opnemen als ook ándere sportaanbieders van deze ruimte gebruik willen maken zodat u gezamenlijk tot een passend en veilig rooster kunt komen.

Handig hulpmiddel: Download hier de checklist van NOC*NSF voor verenigingen die hun club weer opstarten.

Sporten met volwassenen

Bent u al gestart met activiteiten voor de jeugd, dan kunt u uw plannen eenvoudig uitbreiden naar die voor volwassenen (zie hieronder punt 1 en 2). Bent u nog niet gestart en wilt u nu sportlessen voor volwassenen aanbieden, dan dient u eerst een plan in te leveren (zie hieronder punt 3).

Wanneer mag u de lessen voor de volwassen opstarten?

1. Indien u reeds eerder van de gemeente goedkeuring heeft gekregen op uw Protocol om uw sport te hervatten voor de jeugd op een buitensportaccommodatie, dan dient u het volgende aan te leveren via vakgroepsport@alkmaar.nl:

 1. Naam, telefoonnummer en mailadres van de Corona Verantwoordelijke. Het kan zijn dat deze wijzigt als gevolg van uitbreiding van het sportaanbod voor volwassenen of dat er een verantwoordelijke bijkomt
 2. Wie de toezichthouders zijn op de verschillende openingstijden en hoe zij herkenbaar zijn
 3. Wanneer de lessen worden gegeven
 4. Of er nog ruimte is op uw accommodatie voor andere sportaanbieders (probeer hierin breed te denken, bv een schaakvereniging op uw terras)

2. Indien u reeds eerder van de gemeente goedkeuring heeft gekregen op uw Protocol om uw sport te hervatten voor de jeugd in de openbare ruimte, dan dient u het volgende aan te leveren via vakgroepsport@alkmaar.nl:

 1. Naam, telefoonnummer en mailadres van de Corona Verantwoordelijke. Het kan zijn dat deze wijzigt als gevolg van uitbreiding van het sportaanbod voor volwassenen of dat er een verantwoordelijke bijkomt
 2. Wie de toezichthouders zijn op de verschillende openingstijden en hoe zij herkenbaar zijn
 3. Waar u de lessen gaat geven
 4. Wanneer de lessen worden gegeven

3. Indien u nog niet eerder een plan bij de gemeente heeft ingediend, dient u een plan op te stellen waarin u beschrijft hoe u denkt te voldoen aan de richtlijnen van RIVM en de noodverordening. Het protocol van NOC*NSF of uw sportbond kunnen hierbij als richtlijn worden gebruikt. U dient het plan aan te leveren via vakgroepsport@alkmaar.nl.

Gebruik van de openbare ruimte

Bij het gebruik van de openbare ruimte kan het voorkomen dat ook andere sportorganisaties op dezelfde plek en dezelfde tijd daar hun sport willen aanbieden. Vanzelfsprekend proberen we dit te voorkomen. Wanneer het toch gebeurt, vragen wij u uw gezond verstand te gebruiken en in redelijkheid hierin met elkaar tot een afspraak te komen met inachtneming van de richtlijnen. Dit geldt ook wanneer er andere jeugd of een volwassene uit de wijk sport. U krijgt goedkeuring om buiten te sporten, maar u krijgt geen “recht” op het gebruik van de openbare ruimte. Oftewel, u kunt de plek niet claimen. Het zou zonde zijn als het tot een aanscherping van de noodverordening moet komen.

Ondersteuning

Is uw plan goedgekeurd dan kunt u ermee aan de slag gaan. De sportregisseur neemt nog contact op om bij u te informeren of alles naar wens verloopt of dat er punten zijn waar u ondersteuning bij kunt gebruiken.

Indien u zelf nu al vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner van Alkmaar Sport, via S.wunderink@alkmaarsport.nl of rechtstreeks met de sportregisseur via:

Ten slotte
Mochten er de komende tijd nieuwe maatregelen of richtlijnen bekend worden, dan wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld via deze pagina.

Deel dit artikel:  
< terug naar het overzicht